OTEVÍRACÍ DOBY - RECEPCE A STÁNKY

Recepce, prodej žetonů, pronájem fotbálku, vrácení kelímků: čtvrtek 10:00 - 02:00, pátek a sobota 8:00 - 02:00

Výčep stan Primátor: čtvrtek 10:00 - 02:00, pátek a sobota 8:00 - 02:00

CDF Bar: čtvrtek 10:00 - 04:00, pátek 8:00 - 04:00 a sobota 8:00 - 02:00

Catering: čtvrtek 10:00 - 01:00, pátek a sobota 8:00 - 01:00


FESTIVALOVÉ PLATIDLO

V celém areálu letos platí pouze žetony. Za žetony se prodává pití, catering i merchandise. Proto budou žetony dva - 1ž (jeden žeton) a 10ž (desetižeton). 1ž bude za 14 Kč, 10ž za 140 Kč. Žetony nakoupíte na festivalové recepci u vstupu.


DOPORUČUJEME

Pít pivo Primátor za ceny velmi lidové a ochutnat vynikající festivalový catering za velmi rozumné ceny pro každého smrtelníka i pekelníka.

Zavčas si vyměnit žetony na nákup občerstvení, aby se předcházelo tlačenicím a frontám.

Hlídat si své věci, ve dne i v noci. Ačkoliv se snažíme zajistit dostatečnou ostrahu areálu, není v našich silách hlídat každého lotra převlečeného za hudbymilovného návštěvníka. Vyzrajeme na ně tehdy, když jim nedáme příležitost.

Vyzkoušet některou z našich doprovodných aktivit.

Zhlédnout nějaký ten pěkný film v Úžasném kinematografu bratří Gorganů.

Navštívit oficiální merchandise stánek MG CDF. Připravili jsme pro vás opět ohromnou kolekci oblečení, ale i různých novinek.


JAK SE CHOVAT NA FESTIVALU

Jak se chovat na našem festivalu se dozvíte z organizačního řádu. Festivalový řád je k dispozici zde ke stažení, dále bude k nahlédnutí ve festivalové recepci a je bude vyvěšen na několika místech areálu festivalu. Proto si jej podrobně prostudujte.

Stěžejní body jsou uvedeny v následujícím textu:

 • Dodržujte bezpečnost při pohybu v areálu festivalu. Za poranění a úrazy, které si návštěvník způsobí vlastní neopatrností a nedodržením pokynů pořadatelů nenese organizátor akce odpovědnost.
 • Za nezletilé návštěvníky odpovídají jejich zákonní zástupci, případně osoby vykonávající nad nezletilými dohled.
 • Koupání v rybníku Brodský je výlučně na vlastní nebezpečí.
 • Stanování je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru. Pořadatelé neručí za odložené věci v kempu.
 • Odpadky odkládejte výhradně do odpadových košů. Odkládání odpadků mimo tyto nádoby je hrubým porušením řádu.
 • K vykonávání (hygienických) potřeb využívejte výlučně k tomuto účelu určených zařízení.
 • Parkování v areálu je možné jen na určených místech, jinde, prosíme, neparkujte.
 • Fotografování je možné výlučně mobilními telefony a kapesními kompaktními fotoaparáty. Při vystoupení headlinerů se fotografovat nesmí vůbec, vyjma oficiálně akreditovaných fotografů. Dbejte proto pokynů pořadatelů, když tento zákaz ohlásí.
 • Je zakázáno vnášet do prostoru festivalového areálu magnetofony, videokamery či jiné přístroje pro záznam obrazu a/nebo zvuku. Pořizování záznamů zvukových, filmových nebo videozáznamů je přísně zakázáno, a to i pro soukromou potřebu.
 • Je striktně zakázáno vnášet zbraně, pyrotechniku, omamné, toxické látky nebo jiné nebezpečné předměty. Návštěvník, u kterého budou takové předměty nalezeny, bude vykázán z areálu bez náhrady vstupného.
 • Dále je do areálu zakázáno vnášet vlastní alkoholické nápoje.
 • Vstup se zvířaty do areálu je taktéž zakázán.
 • V areálu je přítomen zdravotník a profesionální ochranka, obracejte se na ně v případě nouze, nebo na kteréhokoliv pořadatele. Pořadatelé jsou oblečeni v barevných tričkách s logem festivalu.
 • Při pohybu v areálu, především v části, kde se stanuje, budťe pozorní! Jakékoliv podezřelé chování osob se zde pohybujících, prosíme, hlaste pořadatelům nebo bezpečnostní službě.

PŘÍJEMNOSTI

Záchody jsou příjemné, útulné, čisté a většinou s toaletním papírem. Proto je tak prosím zanechávejte.

V areálu jsou obstojné sprchy s teplou vodou!!!

Největší příjemností festivalu bude, když si všichni udržíte dobrou náladu bez stresů a mrzutostí a všichni si festival s radostí a nadšením užijeme. Zachovejme pohodovou, klidnou a rodinnou atmosféru, tak jako v letech předcházejících.

 

MG CDF pro děti

Jako v loňském roce, tak i letos pořádáme v rámci festivalu program pro děti. Máte-li zájem o přihlášení svých ratolestí, vyplňte formulář níže:

Zaslat kopii na můj mail

PODPOŘTE BROĎÁK


Kemp Roku